Danh mục máy thiết bị

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Dụng cụ thủy tinh thí nghiệm

mỗi trang
Bát sứ 100ml

Bát sứ 100ml

Bát sứ 100ml
20,005 đ
MUA NGAY
Bát sứ 150ml

Bát sứ 150ml

Bát sứ 150ml
30,000 đ
MUA NGAY
Bát sứ 250ml

Bát sứ 250ml

Bát sứ 250ml
40,000 đ
MUA NGAY
Bát sứ 500ml

Bát sứ 500ml

Bát sứ 500ml
55,000 đ
MUA NGAY
Bát sứ 60ml

Bát sứ 60ml

Bát sứ 60ml
22,000 đ
MUA NGAY
Bát sứ có cán 100ml

Bát sứ có cán 100ml

Bát sứ có cán 100ml
28,000 đ
MUA NGAY
Bát sứ có cán 250ml

Bát sứ có cán 250ml

Bát sứ có cán 250ml
70,000 đ
MUA NGAY
Bát sứ có cán 500ml

Bát sứ có cán 500ml

Bát sứ có cán 500ml
120,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 1 cổ nhám 29 1000ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 1000ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 1000ml
300,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 1 cổ nhám 29 2000ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 2000ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 2000ml
360,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 1 cổ nhám 29 250ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 250ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 250ml
130,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 1 cổ nhám 29 500ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 500ml

Bình cầu 1 cổ nhám 29 500ml
140,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 1000ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 1000ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 1000ml
350,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 2000 ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 2000 ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 2000 ml
600,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 250ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 250ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 250ml
220,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 500ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 500ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 500ml
280,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 1000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 1000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 1000ml
380,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 2000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 2000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 2000ml
500,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 250ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 250ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 250ml
260,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 3000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 3000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 3000ml
600,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 5000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 5000ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 5000ml
1,200,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 500ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 500ml

Bình cầu 3 cổ nhám 29.14 500ml
330,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu có nhánh 250ml

Bình cầu có nhánh 250ml

Bình cầu có nhánh 250ml
200,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu có nhánh 500ml

Bình cầu có nhánh 500ml

Bình cầu có nhánh 500ml
250,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 10000 ml

Bình cầu đáy bằng 10000 ml

Bình cầu đáy bằng 10000 ml
1,100,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 1000ml

Bình cầu đáy bằng 1000ml

Bình cầu đáy bằng 1000ml
120,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 100ml

Bình cầu đáy bằng 100ml

Bình cầu đáy bằng 100ml
55,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 2000ml

Bình cầu đáy bằng 2000ml

Bình cầu đáy bằng 2000ml
220,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 250ml

Bình cầu đáy bằng 250ml

Bình cầu đáy bằng 250ml
65,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 3000ml

Bình cầu đáy bằng 3000ml

Bình cầu đáy bằng 3000ml
400,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 5000ml

Bình cầu đáy bằng 5000ml

Bình cầu đáy bằng 5000ml
550,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy bằng 500ml

Bình cầu đáy bằng 500ml

Bình cầu đáy bằng 500ml
80,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 1000ml

Bình cầu đáy tròn 1000ml

Bình cầu đáy tròn 1000ml
140,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 100ml

Bình cầu đáy tròn 100ml

Bình cầu đáy tròn 100ml
45,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 2000ml

Bình cầu đáy tròn 2000ml

Bình cầu đáy tròn 2000ml
260,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 250ml

Bình cầu đáy tròn 250ml

Bình cầu đáy tròn 250ml
52,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 3000ml

Bình cầu đáy tròn 3000ml

Bình cầu đáy tròn 3000ml
280,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 5000ml

Bình cầu đáy tròn 5000ml

Bình cầu đáy tròn 5000ml
300,000 đ
MUA NGAY
Bình cầu đáy tròn 500ml

Bình cầu đáy tròn 500ml

Bình cầu đáy tròn 500ml
70,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 1000ml

Bình định mức 1000ml

Bình định mức 1000ml
85,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 100ml

Bình định mức 100ml

Bình định mức 100ml
40,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 10ml

Bình định mức 10ml

Bình định mức 10ml
30,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 2000ml

Bình định mức 2000ml

Bình định mức 2000ml
175,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 200ml

Bình định mức 200ml

Bình định mức 200ml
45,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 250ml

Bình định mức 250ml

Bình định mức 250ml
50,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 25ml

Bình định mức 25ml

Bình định mức 25ml
35,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 500ml

Bình định mức 500ml

Bình định mức 500ml
68,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 50ml

Bình định mức 50ml

Bình định mức 50ml
36,000 đ
MUA NGAY
Bình định mức 5ml

Bình định mức 5ml

Bình định mức 5ml
26,000 đ
MUA NGAY
Bình đo tỷ trọng Isolab - Đức

Bình đo tỷ trọng Isolab - Đức

Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế và Bình đo tỷ trọng không nhiệt kế hãng Isolab được sử dụng cho các phép đo tỷ trọng các mẫu thuộc ngành dược, thực phẩm, hóa chất cơ bản hay sản xuất,…

Gọi: 0936.49.67.69
Bình hút ẩm có vòi fi 150

Bình hút ẩm có vòi fi 150

Bình hút ẩm có vòi fi 150
350,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm có vòi fi 180

Bình hút ẩm có vòi fi 180

Bình hút ẩm có vòi fi 180
450,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm có vòi fi 210

Bình hút ẩm có vòi fi 210

Bình hút ẩm có vòi fi 210
680,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm có vòi fi 240

Bình hút ẩm có vòi fi 240

Bình hút ẩm có vòi fi 240
900,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm có vòi fi 300

Bình hút ẩm có vòi fi 300

Bình hút ẩm có vòi fi 300
1,500,000 đ
MUA NGAY
Bình Hút Ẩm ISOLAB

Bình Hút Ẩm ISOLAB

Ứng dụng Bình Hút Ẩm ISOLAB: làm khô hay hút ẩm sản phẩm và lưu trữ những chất nhạy cảm với độ ẩm.

Gọi: 0936.49.67.69
Bình hút ẩm không vòi fi 150

Bình hút ẩm không vòi fi 150

Bình hút ẩm không vòi fi 150
250,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm không vòi fi 180

Bình hút ẩm không vòi fi 180

Bình hút ẩm không vòi fi 180
280,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm không vòi fi 210

Bình hút ẩm không vòi fi 210

Bình hút ẩm không vòi fi 210
500,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm không vòi fi 240

Bình hút ẩm không vòi fi 240

Bình hút ẩm không vòi fi 240
700,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm không vòi fi 300

Bình hút ẩm không vòi fi 300

Bình hút ẩm không vòi fi 300
900,000 đ
MUA NGAY
Bình hút ẩm phòng thí nghiệm

Bình hút ẩm phòng thí nghiệm

Ứng dụng Bình hút ẩm phòng thí nghiệm: Được dùng để làm khô hay hút ẩm sản phẩm và lưu trữ những chất nhạy cảm với độ ẩm

Gọi: 0936.49.67.69
Bình kendan 1000ml

Bình kendan 1000ml

Bình kendan 1000ml
150,000 đ
MUA NGAY
Bình kendan 100ml

Bình kendan 100ml

Bình kendan 100ml
70,000 đ
MUA NGAY
Bình kendan 2000ml

Bình kendan 2000ml

Bình kendan 2000ml
160,000 đ
MUA NGAY
Bình kendan 250ml

Bình kendan 250ml

Bình kendan 250ml
90,000 đ
MUA NGAY
Bình kendan 500ml

Bình kendan 500ml

Bình kendan 500ml
120,000 đ
MUA NGAY
Bình kendan 50ml

Bình kendan 50ml

Bình kendan 50ml
40,000 đ
MUA NGAY

Top