Khúc xạ kế

Khúc xạ kế là một loại máy kiểm tra nước, thiết bị này có tác dụng đo nồng độ của các chất hòa tan có bên trong các chất lỏng.