Khúc xạ kế

25%
Khúc xạ kế đo nồng độ nhũ tương LH-R15

Khúc xạ kế là một loại máy kiểm tra nước, thiết bị này có tác dụng đo nồng độ của các chất hòa tan có bên trong các chất lỏng.