Máy đo chỉ tiêu nước

25%
Khúc xạ kế đo nồng độ nhũ tương LH-R15