Kính Hiển Vi

19%
Kính Hiển Vi 1 Mắt Kruss MML1200

Kính Hiển Vi 1 Mắt Kruss MML1200

6.500.000₫
8.000.000₫
9%
Kính hiển vi 2 mắt XSZ-107T

Kính hiển vi 2 mắt XSZ-107T

3.500.000₫
3.850.000₫
14%
Kính hiển vi sinh học 1 mắt L500A

Kính hiển vi sinh học 1 mắt L500A

2.400.000₫
2.800.000₫
27%
Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-401

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-401

1.100.000₫
1.500.000₫
14%
Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-403

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-403

3.000.000₫
3.500.000₫
21%
Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-02
8%
Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt XSP-13A( bao gồm đèn)
8%
Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-60

Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-60

1.100.000₫
1.200.000₫
21%
Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-640
10%
Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt B159

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt B159

9.500.000₫
10.500.000₫
26%
Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt BB.4260

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt BB.4260

10.725.000₫
14.500.000₫
18%
Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt BIO-6060B
12%
Kính hiển vi sinh học 2 mắt L1100A

Kính hiển vi sinh học 2 mắt L1100A

6.600.000₫
7.500.000₫
15%
Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt LMI-405A
15%
Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt MBL-2000

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt MBL-2000

14.000.000₫
16.500.000₫
16%
Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-100E
18%
Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt XSP-136E
17%
Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-15

Kính hiển vi sinh học 2 mắt XSP-15

3.500.000₫
4.200.000₫