Kính Hiển Vi 1 Mắt

8%
Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-60

Kính hiển vi sinh học 1 mắt XSP-60

1.100.000₫
1.200.000₫
19%
Kính Hiển Vi 1 Mắt Kruss MML1200

Kính Hiển Vi 1 Mắt Kruss MML1200

6.500.000₫
8.000.000₫
27%
Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-401

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-401

1.100.000₫
1.500.000₫
14%
Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-403

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt LMI-403

3.000.000₫
3.500.000₫
14%
Kính hiển vi sinh học 1 mắt L500A

Kính hiển vi sinh học 1 mắt L500A

2.400.000₫
2.800.000₫
15%
Kính hiển vi sinh học một mắt L400A