khúc xạ kế đo độ ngọt

Khúc xạ kế đo độ ngọt thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, các quy trình chế biến, sản xuất thực phẩm, hoa quả, mật ong....