máy đo độ ẩm

24%
Máy đo độ ẩm gỗ MD912

Máy đo độ ẩm gỗ MD912

950.000₫
1.250.000₫
18%
Máy đo độ ẩm gỗ MD812

Máy đo độ ẩm gỗ MD812

900.000₫
1.100.000₫
14%
Máy đo độ ẩm gỗ MD-914

Máy đo độ ẩm gỗ MD-914

1.540.000₫
1.800.000₫
14%
Máy đo độ ẩm giấy MD916

Máy đo độ ẩm giấy MD916

1.540.000₫
1.800.000₫
11%
Máy đo độ ẩm cho gỗ cảm ứng MD918
9%
Máy đo độ ẩm giấy bằng cảm ứng MD919
22%
Máy đo độ ẩm sắn TK-100W

Máy đo độ ẩm sắn TK-100W

1.950.000₫
2.500.000₫
24%
Máy đo độ ẩm bông vải sợi TK100C
14%
Máy đo độ ẩm nông sản TK-100G

Máy đo độ ẩm nông sản TK-100G

1.550.000₫
1.800.000₫
17%
Máy đo độ ẩm giấy TK-100M

Máy đo độ ẩm giấy TK-100M

2.900.000₫
3.500.000₫
10%
Máy đo độ ẩm cho thuốc lá, thuốc lào TK100T
18%
Máy đo độ ẩm các loại hạt nhựa, đất, xà phòng TK-100