Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6, nhiệt kế tự ghi Elitech, nhiệt kế tự ghi có hiệu chuẩn  

kiểm định nhiệt ẩm kế tự ghi