Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi

22%
NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI ELITECH RC-4HC
21%
Nhiệt kế ẩm tự ghi Elitech GSP-6

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6, nhiệt kế tự ghi Elitech, nhiệt kế tự ghi có hiệu chuẩn  

kiểm định nhiệt ẩm kế tự ghi