Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

22%
NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI ELITECH RC-4HC
11%
Máy đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2 Model: HT-2000
11%
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương PM6508 PEAKMETER
18%
NHIỆT ẨM KẾ ĐIỆN TỬ SMARTSENSOR AR807