Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

22%
NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI ELITECH RC-4HC